Handelsbetingelser

Brorsonsminde ApS har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., og mailadresse.

Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP-adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne lave/levere produktet til dig.

Personoplysningerne registreres hos Brorsonsminde ApS og opbevares i fem år jf. Bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer, der er i indkøbsvognen, når du handler online hos Brorsonsminde ApS. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige hos Brorsonsminde ApS er Tobias M. Skovmose

Ifm. EU-lovgivning om persondata (GDPR) har du en række eksplicitte rettigheder:

Artikel 15 GDPR – Ret til indsigt Du har som den registrerede ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig. Derudover har du ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger vi foretager med dine personoplysninger. Artikel 16 GDPR – Ret til berigtigelse Du har som den registrerede ret til at få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet. Herudover har du ret til at – under hensyntagen til formålene med en behandling – at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger Artikel 17 GDPR – Ret til sletning Retten til sletning indebærer, at en registreret – med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om sig selv. Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Hvis ikke det længere er nødvendigt for os at have oplysningerne om den registrerede af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne.
  2. Hvis vi har baseret din behandling på et samtykke, og den registrerede trækker nu sit samtykke tilbage, og vi har samtidig ikke en anden hjemmel for behandlingen.
  3. I det tilfælde, at vi behandler oplysningerne ulovligt (uden hjemmel i databeskyttelsesforordningens kapitel II)
  4. Hvis vi er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af EU-lovgivning eller national lovgivning i en medlemsstat.
  5. Hvis vi er forpligtet til at slette oplysningerne som konsekvens af, at den registrerede udøver sin ret til indsigelse.
  6. Hvis vi er udbyder af en informationssamfundstjeneste (f.eks. et socialt netværk), og du har baseret din behandling af personoplysninger om en registreret på et samtykke givet af den registreredes forældremyndighedsindehavere, og den registrerede tilbagekalder nu selv samtykket efter at være fyldt 13 år

Artikel 18 GDPR – Ret til begrænsning af behandling Du har ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring. Den registrerede har ret til at få begrænset sine personoplysninger, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Den registrerede bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Vi skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden indtil, vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
  2. Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og den registrerede modsætter sig sletning af oplysningerne, men anmoder om begrænsning af anvendelsen. Den registrerede kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis den registrerede ønsker, at det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der har indgået i behandlingen af en sag.
  3. Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  4. Den registrerede har gjort indsigelse mod din behandling. Vi skal begrænse behandlingen af oplysningerne i den periode, hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Artikel 20 GDPR – Ret til dataportabilitet Retten til dataportabilitet indebærer for det første en ret for den registrerede til at modtage egne personoplysninger, som den registrerede har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring. For det andet indebærer retten en mulighed for den registrerede til at overføre disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Personoplysningerne skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra ét IT-miljø til et andet uden hindring, hvis det er teknisk muligt. Artikel 21 GDPR – Ret til indsigelse Retten til indsigelse indebærer, at den registrerede til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger. Hvis vi som dataansvarlig modtager en indsigelse fra den registrerede, vil vi derfor tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig. Du kan skrive til Tobias M. Skovmose på [email protected]

Når du benytter brorsonsminde.dk, accepterer du, at vi benytter cookies. Vi benytter cookies til at holde styr på dine valg (fx hvilke varer der placeres i indkøbskurven). Derudover benytter vi cookies til at kunne målrette reklamer på eksterne platforme til dig.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

BESTILLING

Købsguide trin-for-trin:

Find den ønskede menu/retter.

Kom menu/retterne i indkøbskurv ved at klikke på symbolet "Læg i kurv".

Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis der skal handles mere.

Fortryder du indholdet, eller ønsker du at foretage rettelser og fx ændre antallet af varer, kan du henholdsvis slette på slet-knappen eller rette i boksen med antal. 'Opdater kurv', hvis du vil se prisen efter ændringerne.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen".

På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter skal du indtaste kundeoplysninger og eventuel anden leveringsadresse. Klik "Fortsæt".

Bekræft ordre - opsamling af bestilling og de data, du har indtastet.

Din bestilling bliver først afsendt, når du klikker på "Afslut køb". Hvis du inden da forlader siden, er købstransaktionen ikke gennemført.

Systemet sender dig straks en ordrebekræftelse på den mail, du har opgivet under kundeoplysninger.

Når din bestilling er ekspederet, får du igen en elektronisk meddelelse.

Brorsonsminde ApS påtager sig retten til at annullere en ordre/bestilling ved misbrug, for sent bestilling eller meget stort antal kuverter få dage før. Vi anbefaler ved bestilling på over 50 kuverter, at bestille senest en uge i forvejen.

Vi tager også forbehold for udsolgte menuer/retter, eller fejl i leverance fra vores leverandør. Skulle dette ske, vil vi lave alternative retter, dog ikke uden at informere køber først.

BETALING

Brorsonsminde ApS modtager betaling med VISA eller Mastercard, Eurocard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto når ordenen godkendes.

Der er ingen betalingsgebyr på VISA og VISA Electron (danske kort).

Brorsonsminde ApS krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

REKLAMATIONSRET OG GARANTI

Skulle der mod forventning være noget galt med vores mad, vil vi rette fejlen med det samme, så ring til os og vi løser problemet hurtigst muligt. Har vi ikke mulighed for at rette op på fejlen, vil der gives en kompensation alt efter fejlen. Vi kan desværre ikke ændre på noget, hvis vi ikke får fejlen at vide tids nok og derfor er det meget vigtigt, at vi får besked med det samme I oplever en evt. fejl.

FORTRYDELSESRET I FORBIDELSE MED BESTILLING AF MAD UD AF HUSET

Da der er tale om madvarer bortfalder fortrydelsesretten i forhold til andre handler foretaget på internettet. Dog kan antallet rettes til, senest 7 dage før dog max med minus 20% af allerede bestilt mad og ikke under 10 kuverter. Dette skal ske på tlf. 41823727 eller [email protected] Ved ændring af antallet af kuverter vil der ske en ekstra opkrævning/tilbageføres.

Afbestilling under 20 kuverter kan gøres senest 10 dage før hvoraf det fulde beløb tilbagebetales pånær et administrations gebyr på kr. 500,- i alt pr bestilling. Bestilling over 20 kuverter kan afbestilles senest 20 dage før hvoraf det fulde beløb tilbagebetales pånær et administrations gebyr på kr. 500,- i alt pr bestilling.

Ved tilkøb/bestilling af personale skal dette afbestilles senest 30 dage før, hvoraf der så kun opkræves et administrations gebyr på kr. 500,-.

Ved køb af gavekort vil der være 14 dages fortydelsesret i henhold til købeloven.

LEVERING

Vi leverer mad ud af huset ved bestilling til minimum 10 kuverter. Ved bestilling til under 10 kuverter, pålægges et gebyr på kr. 250,- pr. bestilling (opkræves særskilt).

Når jeres bestilling er på minimum 20 kuverter, leverer vi gratis indenfor Ribes bygrænse.

Ved bestilling over 40 kuverter er der fri levering i radius af 50 km fra Brorsonsminde. Udover dette beregner vi kr. 15,- pr. km til leveringsstedet fra Brorsonsminde, minimum kr. 250,-.

Betalingen for udbringning opkræves særskilt ved leveringen og ikke ved bestillingen her på hjemmesiden.

Al kold mad leveres anrettet og klar til at sætte på bordet. Varm mad leveres i varmekasser, her skal I selv have serveringfade og -skåle klar.

AFHENTNING

Afhentningen sker på Kolvig -by Brorsonsminde ved Mellemdammen 13, 6760 Ribe. Du angiver dato og tid for afhentning/udbringning sidst i bestillingen på denne hjemmeside.

Ved afhentning skal bestillingen ske senest 1 hverdag før.

Vi tilbyder også - mod beregning - at rykke ud med serveringspersonale og kokke, enten i private hjem eller i forsamlingshuse.

Hvis I ønsker mad fra dette menukort serveret på Brorsonsminde, beregner vi et tillæg til servering og lokale på kr. 65,- pr. kuvert.

RETUREMBALLAGE

Returemballage bedes leveret retur senest 2 dage efter afhentning/levering fra KOLVIG -by Brorsonsminde, mellemdammen 13, kl. 6760 Ribe.

Denne seddel bedes vedlagt når I leverer retur. Alt service skal være rengjort for mad og som minimum afskyllet.

Pæne aluminiumbakker bedes også leveret retur. Vi tjekker op, om alt er med retur ved tilbagelevering. Evt. manglende afskyl eller manglende service efterfaktureres.

Vi har åben kl. 10.00-21.00 hver dag, søndag lukket. Skulle I komme uden for åbningstid, bedes det returnerede stilles forneden ved vores kældertrappe (den sorte dør) i baggården.

KLAGEADGANG

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Tobias M. Skovmose på [email protected] Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg naevneneshus.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til: Brorsonsminde ApS

Nørregade 10

6270 Tønder

E-mail: [email protected] Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: ______________________________________________________________________________________ Bestilt d.: _______________________________ Modtaget d.: _______________________________ Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________ Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________ Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret: 10.02.2020